THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
Duke of Kien Hoa
From the Desk of the President of The Imperial Grand Council

QUỐC THƯ CHÚC GIÁNG SINH VÀ TÂN NIÊN 2013

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam thân mến :

Nhân dịp Mùa Giáng Sinh và Tân Niên Dương Lịch 2013, Đại Hội Đồng Tối Cao Hoàng Tộc, Triều Đại Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam và Chúng Tôi kính chúc tất cả Đồng Bào Việt Nam trong nước cũng như khắp mọi nơi trên Thế Giới một Mùa Giáng Sinh Bình An và Thắng Lợi trong bàn tay Nhân Ái của Chúa Kitô và một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc, Thịnh Vượng, Trường Thọ và đầy Ân Điển Hồng Ân.

Tất cả Đồng Bào Việt Nam chúng ta, xin sẵn sàng cho MỘT CUỘC TỔNG NỔI DẬY VÀ TỔNG CÔNG KÍCH TRONG NHÂN ÁI HOÀ BÌNH ĐỂ ĐEM LẠI CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG CHO DÂN TỘC, ĐẬP TAN BÈ LŨ BÁN NƯỚC CỘNG SẢN HÀ NỘI, MỘT CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ Ô NHỤC, PHI NHÂN VÀ HÈN MẠT ĐANG PHẢN BỘI NHÂN DÂN ĐỒNG BÀO, ĐEM QUỐC TỔ, SƠN HÀ HẢI ĐẢO HIẾN DÂNG CHO QUAN THẦY CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC.

Cuối cùng tối hậu Chúng Ta tin rằng Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam sẽ vinh quang Chiến Thắng và đánh bại kẻ thù trong giặc ngoài ra khỏi Tổ Quốc Hồng Lạc Việt Nam.
Hoà Bình Thắng Lợi sẽ về Ta .,.
*
*      *

Quốc Thư Chúc Giáng Sinh và Tân Niên Dương Lịch ban hành tại Đại Hội Đồng Tối Cao Hoàng Tộc Chicago, Illinois USA Ngày 20 Tháng 12 Năm 2012.

Ngự Tiền Văn Phòng: Hầu Tước Hoàng Thích Bác Sĩ Y Khoa Nguyễn Phúc Đại Phước MD, GCDA
Quốc Vụ Khanh Hoàng Tộc: Nữ Hầu Tước Hoàng Thích Nguyễn Phúc Đồng Thanh Ingalls,GCDA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO HOÀNG TỘC
TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM

Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam
Công Nương Phan Liên


English Version :

Dear All Our Vietnamese Fellow-Countrymen :

On the occasion of National Holiday, The Imperial Grand Council of The Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam and We would like to wish All Our Vietnamese Fellow-Countrymen inside the Country and everywhere in the World MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR.

May God bless The People of Vietnam and The People of The United States of America and bring The Happiness, Prosperity, Longevity and Mercy to all.

Respectfully and sacredly, All the Vietnamese People, Please be ready for A GENERAL ATTACK AND GENERAL REVOLT AND FINALLY OBTAINING A TRIUMPHANT VICTORY IN THE PEACE, NON-VIOLENCE AND SOLIDARITY OVER THE SAVAGE COMMUNIST HANOI REGIME, A SLAVISH-REGIME SELLING THE FATHERLAND AND ALL THE OCEAN AND ISLANDS TO THE NORTH ENEMY : THE HORRIBLE REGIME OF EXPANSIONISM OF RED CHINA.

We will ultimately win and defeat all the enemies and push them out of the Country.

*
*     *

The National Letter “Merry Christmas and Happy New Year to Our Vietnamese Fellow-Countrymen” has been issued on December 20, 2012 at The Imperial Grand Council, The Imperial Nguyen Dynasty of Vietnam, Chicago, Illinois USA.

Central Imperial Office: Marquis Dr. Nguyen Phuc Dai Phuoc MD, GCDA
Imperial Chancellor : Marquise Nguyen Phuc Dong Thanh Ingalls, GCDA

THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

H.I.H. PRINCE REGENT KIEN HOA NGUYEN PHUC BUU CHANH OF VIET NAM
H.I.H. CONG NUONG PRINCESS PHAN LIENThe home page of the Imperial Peaceful Ceremonial Guard of Vietnam
The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam