The home page of the Imperial Peaceful Ceremonial Guard of Vietnam
The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam
QUỐC THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2014 
& CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2015

Kính gởi Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam,
Kính gởi Hoàng Đế, Quốc Vương   
Liên Minh Quân Chủ Lập Hiến Thế Giới
Các Vị Lãnh Đạo các Quốc Gia Dân Chủ Tự Do trên Hoàn Vũ

Kính thưa Quí Ngài,
Kính thưa Đồng Bào Việt Nam Quí Mến :


Nhân dịp Mùa Giáng Sinh 2014 và Tân Niên 2015, Đại Hội Đồng Tối Cao Hoàng Tộc Việt Nam, Liên Minh Hoàng Tộc Đông Nam Á và Đại Hội Đồng Thổng Hợp Quốc Tế cho Việt Nam, Lào, Cao Miên và Miến Điện và Chúng Tôi trân trọng kính chúc Quí Ngài và Quí Đồng Bào Việt Nam Một Mủa Giáng Sinh đầy Hồng  Ân Thiên Chúa và Một Năm Mới Thịnh Vượng, An Khang và Trường Thọ.

Nhân danh Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam Huy Hoàng và Thắng Lợi của Tổ Tiên và Dân Tộc Việt Nam kính yêu, Chúng Tôi cùng Quốc Dân Đồng Bào đứng lên cương quyết tố cáo Bạo quyền Cộng Sản Hà Nội, MỘT CHÍNH QUYỀN HIỆN ĐẠI trong Lịch Sử của 4000 năm Văn Hiến của Tổ Quốc - MỘT CHÍNH QUYỀN PHẢN BỘI DÂN TỘC DUY NHẤT CÓ MỘT KHÔNG HAI trong các Chính Quyền Dân Tộc Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện đại đã KHÔNG  TIẾP TỤC PHÁT HUY THẮNG LỢI CAO CẢ CÙA ÔNG CHA ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ LÀM HUY HOÀNG XỨ SỞ, LẠI CÙNG NHAU MANH TÂM LÀM TÀN HẠI DÂN TỘC VÀ BÁN ĐỨNG TỔ QUỐC !!!

Thừa hưởng một Tổ Quốc Vĩ Đại của Ông Cha, 9 Chúa và 13 Đời Vua Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam (Thế kỷ XVIII và XIX) đã xây đắp và phát triển Tổ Quốc lớn nhất (Hơn 2/3 Lãnh Thổ nguyên thuỷ từ Thanh Hóa đến Mũi Cà Mâu) và Vinh Quang danh tiếng trong Vùng Đông Nam Á (Đời Hoàng Đế Gia Long - 1802 và  Đời Hoàng Đế Minh Mạng - 1835) và Thời Cận Đại của Hoàng Đế Bảo Đại đã biến Sài Gòn trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông (The Pearl of Orient trên Thế Giới).  LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VÀ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ HỒ CHÍ MINH CHO ĐẾN CÁC LÃNH ĐẠO KẾ TỤC ĐÃ ĐƯA ĐẤT NƯỚC VẢO VÒNG NÔ LỆ VÀ BÁN DẦN TỔ QUỐC, BIỂN CẢ (11,000 Cây số vuông) và Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958 đã kỷ xác nhận với Bọn Cướp Nước Tàu Cộng. Theo Hiệp Ước Thành Đô ký năm 1990 tại Tỉnh Lỵ Tứ Xuyên, Trung Quốc, Lãnh Tụ Cộng Sản Hà Nội Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười và Cố Vấn Tối Cao Đảng Cộng Sản VN Phạm Văn Đồng và Tổng Bí Thư Đảng CS Trung Quốc Giang Trạch Dân và Thủ Tướng Lý Bằng, Việt Nam sẽ trở thành KHU TỰ TRỊ cùa Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông .... trong năm 2020 và sau đó sẽ trở thành Tỉnh Lỵ Âu Lạc trong Lãnh Thổ Đại Hán.

Trong quá khứ và hiện tại, CSVN ĐÃ TIẾP TỤC ĐÀN ÁP, TÀN HẠI DÂN TỘC VIỆT NAM, BẺ GÃY CÔNG LÝ, VI PHẠM NHÂN QUYỀN (mặc dầu đang là thành viên trong Uỷ Ban Nhân Quyền Thế Giới Liên Hiệp Quốc), NHỤC MẠ QUYỀN SỐNG, HẠ THẤP GIÁ TRỊ VÀ NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI DÂN.

Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam đang tranh đấu chống lại Lãnh Tụ Cộng Sản và Chế Độ CS VN, và cố gắng giải thể Chế Độ Cộng Sản để tái xây dựng MỘT CHÍNH THỂ CHÍNH TRỊ TỐT ĐẸP CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN, và giải trừ hiểm họa CƯỚP NƯỚC ĐÔ HỘ CỦA CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ra khỏi Tổ Quốc Viêt Nam.

Kính xin Ơn Trên phù hộ Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam chóng thoát khỏi sự cai trị và đàn áp của Cộng Sán Việt Nam và sự xâm lăng của Quân Bá Quyền Bành Trướng Bắc Kinh.

Kính chào Đoàn Kết và Thắng Lợi,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO HOÀNG TỘC VIÊT NAM
LIÊN MINH HOÀNG TỘC ĐÔNG NAM Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG QUỐC TẾ TỐI CAO THỐNG HỢP
CHO VIỆT NAM, LÀO, CAO MIÊN VÀ MIẾN ĐIỆN

Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bừu Chánh Việt Nam
Công Nương Princess Phan Liên Việt Nam

(Quốc Thư Mừng Giáng Sinh 2014 và Cung Chúc Tân Xuân 2015 ban hành tại Ngự Tiền Văn Phòng Seattle, Washington State Ngày 22 Thảng 12 Năm 2014
H.E. Hầu Tước Dr. Nguyễn Phúc Đại Phước MD, GCDA.
H.E. Nữ Hầu Tước Nguyễn Phúc Đồng Thanh GCDA).


Email Address :  bettervn11@yahoo.com
FACEBOOK :  Hoàng Thån Bửu Chánh
FACEBOOK :  Hoàng Tộc Việt Nam. 

WORLDWIDE WEBSITES :
www.imperialvietnam.net

webpages.milwpc.com/phgulgow/imperial_nguyen_dynasty.htm

http://daovang.free.fr/IICV_QuocTe_HoangTocVietNam.htmlNATIONAL LETTER TO WORLDWIDE EMPERORS, KINGS, QUEENS
THE INTERNATIONAL MONARCHIST LEAGUE OUR BELOVED
VIETNAMESE PEOPLE

On the occasion of Merry Christmas 2014 and Happy New Year 2015, The High Imperial Council of Vietnam, The Imperial and Royal Monarchist League, The Supreme Council of The United International Committee for Free Vietnam, Laos, Cambodia and Burma and We wish all of you  A Merry Christmas filled with The Blessing of Jesus Christ and A Happy New Year with plenty of Prosperity, Happiness and Longevity.

On behalf of The Grandiose and Victorious Imperial Nguyen Dynasty and The Beloved Vietnamese People, We definitely denounced that The Communist Hanoi, only ONE REGIME nowadays in the History of 4000 years of Glorious Fatherland of Vietnam - The ONLY ONE in the last Regimes in the past did not continue The Last Victories and The Grandeur of The Country of Our Ancestors to develop and embellish The Fatherland, but did ruin The whole Country to the worst.  Inherited the Grandiose Country that Our Ancestors of 9 Lords and 13 Emperors of The Imperial Nguyen Dynasty (18th and 19th Century) who built and aggrandized it to the biggest and famous in the SouthEast Asia in 1802 (In the reign of Emperor Gia Long) and 1835 (In the reign of Emperor Minh Mạng) and The Contemporary Time in the reign of Emperor Bao Dai, Saigon became The Famous Capital in the world : The Pearl of Orient, The Communist Leaders from Ho Chi Minh to the worst Followers  have made The People slavish to the foreign Countries and sold The Country, Ocean (11,000 Kilometers) and Islands (Paracel - Hoàng Sa and Spratly - Trường Sa) to The Red China.  According to the Thanh Do agreement signed in 1990 at Tân Cương Province, China between The Leaders of Hanoi Communist, General Secretary of The Vietnamese Communist Party Nguyễn Văn Linh, Prime-Minister Đỗ Mười & Top Adviser to The Vietnamese Communist Party Phạm Văn Đồng and Leaders of RED CHINESE INVADERS, The General Secretary of The Chinese Communist Party Giang Trạch Dân and The Prime-Minister Lý Bằng, Vietnam will become "KHU TỰ TRỊ" (THE AUTONOMOUS ZONE) of Red China like Titan, Tân Cương and Nội Mông...  in 2020 and later will become The City of Åu Lạc in The Grand Hán Country.

The Communist Party and The Communist Hanoi Leaders have broken THE JUSTICE, violated THE HUMAN RIGHTS, HUMILIATED THE POWER OF LIFE and LOWERED THE VALEUR AND DIGNITY OF HUMAN BEINGS to the worst.

The Imperial Nguyễn Dynasty and The People of Vietnam are struggling against The Communist Leaders and tried to abolish The Communist Regime to rebuild up A BEST POLITICAL GOVERNMENT BY THE PEOPLE, FROM THE PEOPLE AND FOR THE PEOPLE, and also worked out very vigorously to push out The Red Chinese Invaders out off from the Country.

We wish all of you to give us THE BIG HELP due to THE IDEAL OF FREEDOM, JUSTICE, FRATERNITY AND HUMAN RIGHTS.

God Bless Our Fatherland of Vietnam and The People of Vietnam !


We respectfully thank you for all your Grand Assistance.

Gratefully,

THE HIGH IMPERIAL COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM
THE IMPERIAL AND ROYAL MONARCHIST  LEAGUE
THE SUPREME COUNCIL OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE
FOR FREE VIETNAM, LAOS AND BURMA

H.I.H. Prince Regent Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh of Vietnam
H.I.H. Công Nương Princess Phan Liên of Vietnam

(National Letter to Worldwide Emperors, Kings and Queens, The Imperial and Royal League, and Our Beloved Vietnamese People has published at The Imperial Office in Seattle, Washington State on December 22, 2014).

H.E Marquis Dr. Nguyễn Phúc Đại Phước MD, GCDA
H.E. Marquise Nguyễn Phúc Đồng Thanh Ingalls, GCDA

Email Address :  bettervn11@yahoo.com
FACEBOOK :  Hoàng Thån Bửu Chánh
FACEBOOK :  Hoàng Tộc Việt Nam. 

WORLDWIDE WEBSITES :
www.imperialvietnam.net

webpages.milwpc.com/phgulgow/imperial_nguyen_dynasty.htm

http://daovang.free.fr/IICV_QuocTe_HoangTocVietNam.html


THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM
From the Office of H.I.H. Prince Regent Kien Hoa
Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam, Duke of Kien Hoa

Merry Christmas 2014
&
Happy New Year 2015