THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM

LIÊN MINH HOÀNG TỘC ĐÔNG NAM Á CHÂU

THE SOUTHEAST ASIA IMPERIAL & ROYAL LEAGUE

THE INTERNATIONAL IMPERIAL
EXPEDITING ACTION FORCES
& THE INTERNATIONAL
IMPERIAL URGENT TASK FORCES


H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam : President
www.asianamerican.net/bios/Prince_Buu_Chanh.html

H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien of Vietnam.
     Special Assistant to President H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam 
In charge of Internal Affairs.
www.askfactmaster.com/Phan_Lien

H.I.H. Princess Dr. Cong Huyen Ton Nu Dai Trang Koerner :
Vice-President in charge of International Affairs.

H.I.H Princess Cong Huyen Ton Nu Phuong Thuy, GCDA. :
Assistant to Vice-President of  International Affairs.

Hầu Tước Hoàng Thích Dr. Nguyen Phuc Dai Phuoc Edward Koerner M.D, GCDA :
Central Imperial Secretary

Nữ Hầu Tước Hoàng Thích Nguyen Phuc Dong Thanh Ingalls, GCDA :
Imperial Chancellor

“When we are not devoted to serve the People,
We cannot have the right to ask for the favors from the Nation”.

“An advocate for a Constitutional Monarchy is not a sign of desperation or an admission of defeat. The role to be played by the Monarchy should be one that shall bind the People together, acting as a symbol of unity for the Vietnamese, Montagnards, and Khmer Krom people inside and outside of Vietnam.”    
H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam


RELIGIOUS ADVISORS

The Religious International Imperial Council

Buddhist Religion
The Most Venerable Hoa Thuong Thich Giac Luong,
Chairman of Overseas Vietnamese Interfaith Council, Vietnamese Bhikshu Buddhist Council

The Most Venerable Hoa Thuong Thich Giac Minh
The Most Venerable Hoa Thuong Thich Minh Tuyen
The Most Venerable Hoa Thuong Thich Nguyen Tri
The Most Venerable Thuong Toa Thich Huyen Viet
The Respected  Venerable Dai Duc Thich Quang The

Thien Chua Giao
Catholic Church
Respected Catholic Father Pham Quang Thuy (Vatican Roman Catholic)

Buddhist Hoa Hao Religion
Respected Venerable Imperial Nguyen LadyTran Thi Hoa dit Phan
Widow of The Late Lieutenant General Tran Quang Vinh

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh – Cao Đài Đại Đạo
Respected Hien Tai Nguyen Thanh Liem
Hiền Tài Nguyễn Phúc Thảo Hà

Tin Lanh Giao
Evangelic Churches
Muc Su Tin Lanh Trọng Kính Nguyen Quang Minh, Huong Dao Viet Nam
Christian Pastor

Mục Sư Tin Lành Trọng Kính David Hoàng Linh
Christian Pastor

Hội Thánh Trần Hưng Đạo
President of Central Hoi Thanh Tran Hung Dao
Respected Dignitary Tran Quoc VietTHE INTERNATIONAL IMPERIAL STAFF
AROUND THE WORLD :

Southeast Asia Imperial & Royal League :

In memoriam of The late Madam Marie de Roland-Peel :
Secretary-General of British Committee for Free Vietnam, Laos, Cambodia and Burma

In memoriam of The late Majesty Royal King Norodom Sihanook – The Kingdom of Cambodia : Principal Member 

Lady Olga Maitland : Former Royal Representative of The House of Commons, The United Kingdom : Advisor
H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam : President
H.I.H. Prince Mangkra Souvannaphouma of Laos : Secretary-General
H.I.H. Crown Prince Shwebomin of Burma : Treasurer
H.I.H. Prince Norodom Ranariddh of Cambodia : Principal Member
H.R.H. Raja (Prince) Jerry Remigius Kanagarajah – The Royal Family of Jaffna – Arya Chakravarti Dynasty : Honorary member  
H.R.H. Prince Sao Pan Thee of Shan of Myanmar – Royal House of Kanbawza : Honorary member


THE INTERNATIONAL IMPERIAL COUNCIL OF VIETNAM (IICV)
http://daovang.free.fr/IICV_QuocTe_HoangTocVietNam.html

Ambassador at large :
Nu Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Ton Anh GCDA

Ambassador for The United Kingdom, All of Europe, Africa & Russia:
Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Can Linh GCDA (Based in London, UK) .
email

Russia:
Delegate: Nam Tuoc Nguyen Phuc Van Dung CDA (Commander Valery Yegorov)
as assistant to Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Can Linh GCDA 

The United Kingdom
Delegate:  Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Doan Minh GCDA – (Colonel Michael Donnelly – London – Great Britain)
as assistant to Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Can Linh GCDA

Association of Papal Orders in Great Britain of Pius IX St Gregory & St Sylvester : 
Will appoint soon.
Respected Dignitary Russell Biggs : Delegate  

The USA :
Respected Imperial Dignitary Nguyen Phuc Bao Thai : Delegate
                                Hầu Tước Hoàng Thích Nguyen Phuc An Binh GODA (Mark Andrew Bickham) : Delegate for New Orleans - USA
         John Francis Byrnes Jr. CDA : Delegate for Florida – USA
     Chev. Roger Sherman, Commander and Imperial Rank of Baron : Delegate for Florida - USA
                 Matthew David Dupee : Delegate for Pennsylvania - USA
            TMH The Baron of Elphinstone, Commander and Imperial Rank of Baron : Delegate for California – USA

Bruxelles, Belgium :
Ba Tước Nguyen Phuc An Linh CDA (Adelin Remy – Amanach de Bruxelles) : Ambassador
Giao Su Cao Dai Giao Thuong Thanh Thanh : Delegate

Ireland :
Ba Tước Nguyen Phuc David Minh Kien CDA : Delegate

Canada & French-Speaking (Francophone) Countries :
Hầu Tước Hoàng Thích Professor Nguyen Phuc Minh Quang GCDA (Rene Le Clere) : Ambassador
Ontario – Canada : Nam Tuoc Nguyen Phuc Doan Hoang GODA (Denis Anthony Hoban) : Delegate

The Republic of France :
Hầu Tước Hoàng Thích Doctorate Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ GCDA, French Academy : Ambassador
Ba Tước Giuseppe de Bella, Royal Consultant to The late Majesty King Norodom Sihanook :  Delegate

Germany :
Hầu Tước Hoàng Thích Dr. Nguyễn Phúc Thảo Hà, Ph.D, GCDA : Ambassador

Australia :
Hầu Tước Hoàng Thích Dr. Scientist Võ Thanh Liêm, PhD, GCDA : Ambassador
Michael David Boyd CDA : Delegate (To report to and come under Hau Tuoc Hoang Thich Professor Nguyen Phuc An Ton)
Nam Tuoc Hoang Thich Nguyen Ba Nghiep (Baron) : Delegate

New Zealand, Oceania and Malaysia :
Hầu Tước Hoàng Thích Professor Nguyen Phuc An Ton GCDA (Anthony M. Raman-Naikan) : Ambassador
Ba Tước Nguyen Phuc Trung Chinh GODA, Delegate, Web-Master of Imperial Vietnam.net

Japan :
Nam Tước Hoàng Thích Nguyen Phuc Tam Nhat Hung (Yoshihiko Okabe) : Ambassador

Netherlands (Holland) :
Ronald David Ginn CDA : Delegate

Spain :
Marquis Luis Manuel de Castro Santos - Marquis de Castro-Santos: Delegate
Respected Dignitary Jesus M’ Toscerno Jimener : Delegate

Greece :
Sadja Panagiotis Rizopoulos : Delegate

Russia :
Nam Tước Nguyen Phuc Van Dung CDA (Commander Valery Yegorov) : Delegate

Austria :
Jorg C. Steiner : Delegate

Portugal :
Hầu Tước Dr. Carlos Evaristo CDA : Ambassador

Hungary :
Ba Tước Dr. Nguyen Phuc Minh Phuong GCDA : Ambassador
(Dr. Tibor M. Cellor MD, DSc)

Yugoslavia & The Balkin States :
Ba Tước Nguyen Phuc Minh Phuong MD, DSc: Ambassador

Cambodia :
H.R.H. Norodom Ranariddh : Prince of Cambodia

Burma :
H.R.H. Prince Schwebomin of Burma GCDA : Crown Prince of Burma

Laos :
H.R.H. Prince Mankgra Souvannaphouma GCDA : Prince of Laos

India :
H.R.H. Prince Divyarai Singh GCDA : Ambassador
M.K of Barwani
The home page of the Imperial Peaceful Ceremonial Guard of Vietnam
The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam
THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
Duke of Kien Hoa
From the Desk of the President of The Imperial Grand Council

MÙA XUÂN DÂN TỘC
NHƯNG TỔ QUỐC LÂM NGUY !!!

BÁO ĐỘNG ĐỎ !!!

CÙNG TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM !

Kính thưa Đồng Bào Việt Nam thân mến :

Trước thềm Năm Mới Quí Tỵ, trong không khí thiêng liêng của đêm Giao Thừa, Đại Hội Đồng Tối Cao Hoàng Tộc Triều Đại Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam và Chúng Tôi kính chúc tất cả Đồng Bào Việt Nam và Đồng Bào Sắc Tộc Việt Nam trên mọi nẽo đường đất nước và trên khắp cùng Thế Giơi Một cái Tết Nguyên Đán an lành hạnh phúc và Một Mùa Xuân Mới Thịnh Vượng, Thắng Lợi, An Khang và Trường Thọ.

Nhưng trước Niềm Vui Dân Tộc hiện hữu ấy, Chúng Ta lại đang phải đương đầu Một Vấn Nạn thảm hoạ đến mức phải BÁO ĐỘNG ĐỎ : 

NGUỴ QUYỀN CỘNG SẢN HÀ NỘI ĐANG CẤU KẾT BẮT TAY VỚI KẺ THÙ CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC, BÁN DẦN TỔ QUỐC VÀ TÀI NGUYÊN TỪ BIÊN GIỚI VIỆT HOA VÀ CAO NGUYÊN VIỆT BẮC ĐẾN TÂY NGUYÊN, BIỂN CẢ VÀ HẢI ĐẢO ĐỂ MUA LẤY SỰ AN TOÀN CHO CHẾ ĐỘ VÀ NGÔI VỊ, BẢO VỆ TÀI SẢN CƯƠP GIỰT CỦA NHÂN DÂN ĐỒNG BÀO VÀ QUỐC GIA TỪ HƠN 5 THẬP NIÊN QUA TỪ NĂM 1954 THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN MIỀN BẮC VÀ TỪ NĂM 1975 XÂM LĂNG MIỀN NAM TRONG BÀN TAY TRẤN ÁP SẮC MÁU GHÊ KHIẾP CỘNG SẢN.

Một Giải Pháp Nhân Bản Ôn Hoà Bất Bạo Động trong Tình Nghĩa Đồng Bào Huynh Đệ Anh Em cần được thiết lập để ổn định tình hình, cứu nguy Tổ Quốc và Dân Tộc ra khỏi Chế Độ Cộng Sản thoái hoá phản Dân Tộc và nạn ngoại xâm Hán Hoá :

    1) Trước tiên và trên hết Nhân Dân Đồng Bào Đoàn kết Thương yêu cùng nhau hoá giải Chế Độ Cộng Sản Việt Nam, Một Chế Độ tàn hại Dân Tộc và làm tay sai BÁN NƯỚC cho Kẻ Thù Phương Bắc :

"Còn Chế Độ Cộng Sản Bán Nước Hà Nội hiện hữu, 
Dân Tộc Việt Nam còn đau khổ lầm than,
Tổ Quốc Việt Nam sẽ không còn,
Mà biến mất vào tay Quân Xâm Lăng Tàu Cộng."
Hoàng Thân Nguyễn Phúc Bửu Chánh


    2) Nhà Nguyền Hoàng Tộc Việt Nam cùng với Nhân dân Đồng Bào Việt Nam không phân biệt chủng tộc, sắc tộc cùng nhau vận động Quốc Tế và Liên Hiệp Quốc đưa đến GIẢI PHÁP THÀNH CÔNG AN TOÀN CHO TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC MÀ KHÔNG ĐỔ GIỌT MÁU ĐÀO DÂN TỘC.

    3) Chuyển Động Tiến hành ĐẠI CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC NHUNG an toàn không làm tổn thương Tình Nghĩa Anh Em Đồng Bào cùng dòng máu đỏ Mẹ Âu Cơ.

    4) Thiết lập Một Cơ Sở Pháp Lý Quốc Gia và Quốc Tế mà Nhà Nguyễn Hoàng Tộc là Nền Tảng Căn Bản Cơ Chế vì Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý, nền tảng dữ kiện Lịch Sử và quá trình truyền thống Dân Tộc đứng vững an toàn trong giải pháp hóa giải và cứu nguy Dân Tộc:   

CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG QUAN ĐIỂM QUỐC GIA :

    1) Tiều Đại Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam cùng với các Chúa Nguyễn Thế Kỷ XVI và các Hoàng Đế từ 1802 đã thành lập và khai mở hơn thêm quá bán (quá nửa)Tổ Quốc Việt Nam từ Thanh Hoá (nơi chánh quán sanh trưởng họ Nhà Nguyễn Hoàng Tộc) đến Mũi Cà Mâu tận cùng Đất Nước. Nhất là trong Thời Đại Hoàng Đế Minh Mạng, Vương Quốc Việt Nam lớn mạnh và mở rộng nhất trong Vùng Đông Nam Á Châu chuyển sang đến cả Ai Lao và Cao Miên Trấn Tây Thành.   

    2) Triều Đại Nhà Nguyễn Hoàng Tộc phát triển ổn định Tổ Quốc và lãnh đạo Nhân dân trong bàn tay Nhân ái, Nhân hoà, Nhân Bản, không hằn thù kỳ thị và chiếm đoạt tài sản Nhân Dân Đồng Bào Hoàng Đế Nhà Nguyễn lại là những Nhà Cách Mạng bỏ Ngai Vàng chống Ngoại Xâm như Hoàng Đế Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân.  

    3) Từ đời các Chúa Nguyễn đến đời Hoàng Đế Gia Long và kế tục các Hoàng Đế cận đại Thành Thái, Duy Tân và Bảo Đại với Hội Nghị Quốc Tế San Francisco công nhận Chủ Quyền Việt Nam toàn diện các Hải Đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các Đảo thuộc Chủ Quyền của Việt Nam. Các Chúa và Hoàng Đế Nhà Nguyễn Việt Nam đã bổ nhậm quan lại và quân đội quản lý và bảo vệ các Quần Đảo từ ngày khai phá chủ quyền. 

Đứng trên quan điểm lập trường Dân Tộc đó, Nhân Dân Việt Nam cùng Nhà Nguyễn Hoàng Tộc thực hiện những bước tiến hoá giải Chế Độ Cộng Sản Việt Nam và kế tục tiến hành chống Ngoại Xâm Hán Hoá.  

Tối hậu Nhà Nguyễn Hoàng Tộc Việt Nam không quan niệm hay chủ trương lãnh đạo Vương Quyền, mà nguyện chỉ là Một Cơ Chế Pháp Lý Nền Tảng cùng với Nhân Dân Việt Nam tiến hành Đại Cuộc Cách Mạng Nhân Dân cứu nguy Tổ Quốc và Dân Tộc. 

Khi Hoà Bình và ổn định Chính Trị đã được thiết lập, Nhân Dân Việt Nam sẽ có toàn quyền tham dự lãnh đạo việc Chính Trị điều hành Đất Nước.  Họ sẽ dùng lá phiếu tự do chọn lựa Thể Chế Chính Trị và Hệ Thống Lãnh Đạo. 


Xin Ơn Trên phù hộ cho Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam,
Và những Tấm Lòng thành trung kiên đối với Mẹ Viêt Nam và Nhân Dân Đồng Bào đang đau khổ đoạ đầy vì Quân Phản Tặc.,.

*
*     *

Bản Văn "Quốc Thư Mùa Xuân Dân Tộc nhưng Tổ Quốc lâm nguy & Báo Động Đỏ" ban hành tại Ngự Tiền Văn Phòng Aurora, Illinois, USA ngày 5 tháng 2 năm 2013.       

Ngự Tiền Văn Phòng : Hầu Tước Hoàng Thích Dr. Nguyễn Phúc Đại Phước MD, GCDA 
Quốc Vụ Khanh Hoàng Tộc : Nữ Hầu Tước Nguyễn Phúc Đồng Thanh Ingalls, GCDA 


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO HOÀNG TỘC VIỆT NAM
TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM


THE UNITED INTERNATIONAL SUPREME COUNCIL
FOR THE FREEDOM OF VIETNAM AND SOUTHEAST ASIA

THE INTERNATIONAL IMPERIAL COUNCIL OF VIETNAM (IICV)

Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam
Công Nương Phan Liên

H.I.H. PRINCE REGENT KIEN HOA NGUYEN PHUC BUU CHANH OF VIETNAM
With Imperial Nguyen Emperors :
www.globalsecurity.org/military/world/vietnam/vietnam-nguyen-emperors.htm