The home page of the Imperial Peaceful Ceremonial Guard of Vietnam
The United International Supreme Council for the Freedom of Vietnam
H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
Duke of Kien Hoa
From the Desk of the President of The Imperial Grand Council


Trích yếu:     v/v TUYÊN NGÔN NHÀ NGUYỄN

CÁCH MẠNG NHÂN HOÀ HOA SEN  
CÙNG TOÀN DÂN CHUYỂN ĐỘNG CỨU NGUY TỔ QUỐC  

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào trong và ngoài nước :   

Nguyện vọng thiết tha của Dân Tộc về Một Nền Dân Chủ Đa Nguyên và Toàn Dân có toàn quyền tham gia quyết định Vận Mệnh đất nước đã và đang là Cao Trào Dân Tộc bùng nổ khắp nơi.  

Trước Đại Hoạ Ngoại Xâm Bắc thuộc và Nhân Phẩm Sĩ Diện Dân Tộc bị chà đạp, Hoàng Tộc Nhà Nguyễn Việt Nam cùng với tiếng nói của Nhân Dân khẳng định rằng TỰ DO DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC LÀ SỰ SỐNG CÒN, ĐỘC TÀI NÔ DỊCH CỘNG SẢN LÀ ĐANG DẪN DẮT DÂN TỘC VÀO ĐƯỜNG HÁN HOÁ VONG NÔ, VONG QUỐC VONG BẢN.  

Hỡi Chị Em Phụ Nữ, Thanh Thiếu Nữ Việt Nam Anh Hùng hãy vùng lên, tay dâng Đoá Sen Hồng Dân Tộc Từ Bi Bác Ái trong quốc phục màu Trắng tinh nguyên tiến lên, tiến lên theo bước chân Nữ Anh Hùng Dân Tộc Trưng Triệu phá tan Tường Luỹ Nô Lệ và Cường Địch Ngoại Xâm đang là vòng vây kìm hãm tấm thân tàn Nhi Nữ ! 

Hãy vùng lên, vùng lên các bạn gái ta ơi !!!
Tổ Quốc đang mở rộng bàn tay chào đón những tấm lòng sắc son Dân Tộc !  

Trước vận mệnh đau thương của Dân Tộc và trước giờ phút lâm nguy của Tổ Quốc, Toàn Dân Việt Nam xin cùng nắm tay nhau dâng đoá Hoa Sen Từ Bi Hĩ Xã  trước mắt mình cùng nhau chuyển động CUỘC CÁCH MẠNG NHÂN HOÀ HOA SEN TỔ QUỐC, Thức Tỉnh Chuyển Hoá Vận Mệnh Tổ Quốc. 

TỔNG NỔI DẬY !
TỔNG NỔI DẬY !
TỔNG NỔI DẬY !!!

Cùng với Nhân Dân khắp cả nước, hân hoan chào đón  Hoa Sen Nhân Hoà tràn ngập Đô Thị, Thành Đô, Phố Phường, Tỉnh Lỵ Thôn Trang, hang cùng ngỏ hẽm vang dội MỘT LÒNG VÌ TỔ QUỐC ĐỒNG LOẠT  ĐỨNG LÊN !!!  

Trước vận mệnh đau thương của Dân Tộc và trước giờ phút lâm nguy của Tổ Quốc, Toàn Dân Việt Nam xin cùng nắm tay nhau dâng đoá Hoa Sen Từ Bi Hĩ Xã  trước mắt mình cùng nhau chuyển động CUỘC CÁCH MẠNG NHÂN HOÀ HOA SEN TỔ QUỐC, Thức Tỉnh Chuyển Hoá Vận Mệnh Dân Tộc

Cùng với Toàn Dân, Phong Trào chuyển động thay đổi Hiến Pháp đã và đang xuất hiện hàng loạt hàng trăm, hàng ngàn anh hùng hào kiệt trong nước và ngoài nước. Tiên phong là Bản Kiến Nghị của 72 Trí Thức đòi huỷ bỏ điều 4 trong Hiến Pháp Cộng Sản đã chuyển động rộng rãi và được sự ủng hộ khắp loạt của Toàn Dân.   

Chúng Tôi kính phục và quan tâm đến Tiếng Nói Nhất Loạt hùng hồn của Quý Vị Thức Giả, Quần Chúng Việt Nam phản ảnh lương tri hào hùng Dân Tộc làm sống lại Tinh Thần Đoàn Kết Keo Sơn của Dân Tộc trong Hội Nghị Diên Hồng trước nạn Ngoại Xâm Bắc Nô Hán Hoá.   
Cùng nhau khẩn thiết kêu gọi Toàn Dân góp phần hiệp sức trong tay nâng đoá Hoa Sen Nhân Hoà Yêu Thương đòi lại đất cho người cày, Nhà Cửa ruộng vườn cho con Dân đang sống lay lứt đoạ đầy trên Quê Hương Vong Bản, đoài lại Sự Tự Do, Thống Nhất Vẹn Toàn Lãnh Thổ cho Tổ Quốc điêu tàn vong quốc.  

Hãy cùng nhau cùng với đoá Hoa Sen Nhân Hậu lên tiếng Kêu gọi Thống Thiết cùng  với Quốc Dân Đồng Bào Ruột Thịt và Lương tâm Nhân Loại chuyển biến Năm Quý Tị là Năm phá tan Xiềng Xích Hán Hoá  và hoá giải tay sai Độc Tài Cộng Sản Vong Nô Việt Nam đang âm mưu cấu kết tàn phá đất nước và đưa Dân Tộc vào hoạ Diệt Vong.

Kính xin Toàn Dân và Toàn Quân Cách Mạng Nhân Dân chuyển động CUỘC CÁCH MẠNG HOA SEN NHÂN HOÀ NHÂN BẢN VIỆT NAM đạt đến thắng lợi Vinh Quang cuối cùng cho Dân Tộc, một Dân Tộc  đã quá đoạ đầy đau thương trên hai phần ba Thế Kỷ vì Chủ Nghĩa Vong Bản Vong Nô Cộng Sản Việt Nam đang manh tâm cùng với Ngoại Xâm ra tay tàn phá huỷ diệt Tổ Quốc và Dân Tộc. 

Kính xin Ơn Trên Phù Hộ Dân Tộc Việt Nam.  

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO HOÀNG TỘC VIỆT NAM

TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM

LIÊN MINH HOÀNG TỘC ĐÔNG NAM Á CHÂU

HỘI ĐỒNG QUỐC TẾ HOÀNG TỘC VIỆT NAM

THE INTERNATIONAL IMPERIAL COUNCIL OF VIETNAM (IICV)

Aurora, Illinois USA March 6, 2013

Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam 
Công Nương Phan Liên  


"TUYÊN NGÔN NHÀ NGUYỄN-CÁCH MẠNG NHÂN HOÀ HOA SEN" ban hành Ngày 6 Tháng 3 Năm 2013 tại Ngự Tiền Văn Phòng Aurora, Illinois USA.

Central Imperial Secretary : Hầu Tước Hoàng Thích Bác Sĩ Y Khoa Nguyễn Phúc 
Đại Phước MD, GCDA
Imperial Chancellor : Nữ Hầu Tước Hoàng Thích Nguyễn Phúc
Đồng Thanh Ingalls, GCDA

THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM